Kubo logo

Mina Panić

Master profesor sporta i fizičkog vaspitanja

Mina Panić

Rođena 1996. godine u Užicu. Nakon završene Osnovne škole, upisuje Gimnaziju, a potom i Fakultet sporta i fizickog vaspitanja, Univerziteta u Beogradu, koji završava u roku, sa visokom prosečnom ocenom. Radno iskustvo najpre stiče kao master profesor fizičkog vaspitanja i sporta u Zemunskoj gimnaziji. Kubo trening centru se pridružuje 2022.godine.

Pored pomenutog aktivno se skijanjem, licencirani je ski instrukor.

Još od studentskih dana, pokazuje interesovanje za rekreaciju i fitnes. Društvena, komunikativna, ambiciozna, odgovorna prema poslu, voli rad sa ljudima i decom. U slobodno vreme čita stručnu i drugu literaturu.